Magnus & Co A/S forvalter per i dag 23 000m² næringseiendom som består av butikklokaler, kontor og lager. Hovedtyngden av eiendommene ligger i Fana, sør for Bergen. Alle byggene ligger ved hovedinnfartsåren til Bergen og er lett tilgjengelig.

Har du andre henvendelser?

Kontakt oss her