Magnus & Co A/S forvalter per i dag 20 000 m² næringseiendom som består av butikklokaler, kontor og lager. Hovedtyngden av eiendommene ligger i Fana, sør for Bergen. Alle byggene ligger ved hovedinnfartsåren til Bergen og er lett tilgjengelig.

Nygårdsgaten 4

Næringsbygg/hybler – 2000 kvm

Midtunheia 20

Næringsbygg – 4700 kvm

Midtunheia 22

Næringsbygg – 4800 kvm

Fanaveien 15

Alt utleid.

Totlandsvegen 2

3000m² utleieareal fordelt på 2 etasjer

Har du andre henvendelser?

Kontakt oss her