Er du på jakt etter butikk, kontor eller lagerlokaler?

Magnus & Co er et solid selskap med en lang og tradisjonsrikt historie i Bergen.

 

Utleie av næringsareal til butikk, kontor og lager er i dag vår hovedportefølje, men vi leier også ut hybler og lokaler til helsevirksomhet i Bergen sentrum.

 

Vår hovedprioritet som utleier er fleksibilitet.
Vi ønsker å tilpasse oss våre kunder, og skreddersyr våre lokaler til dine behov. Våre leietakere er vår viktigste ressurs, og Magnus & Co har som målsetning å ivareta sine kunder gjennom langsiktige avtaler.

Selskapet har røtter tilbake til Dræggen på slutten av 1800-tallet, da virksomheten dreide seg rundt konfeksjonsproduksjon.

Når grunnlaget for denne virksomheten gradvis ble mindre, omstilte Magnus & Co seg til å bli et eiendomsselskap, siden man allerede eide en rekke fabrikkbygg i og rundt Bergen.

 

I dag forvalter vi 23 000m² næringseiendom som består av butikklokaler, kontor og lager. Hovedtyngden av eiendommene ligger i Fana, sør for Bergen. Alle byggene ligger ved hovedinnfartsåren til Bergen og er lett tilgjengelig.

 

Har din bedrift et spesielt behov? Ta gjerne kontakt med oss så finner vi sammen ut hvordan det kan løses!

Har du andre henvendelser?

Kontakt oss her