Våre eiendommer

Magnus & Co A/S forvalter per i dag 20 000 m² næringseiendom som består av butikklokaler, kontor og lager. Hovedtyngden av eiendommene ligger i Fana, sør for Bergen. Alle byggene ligger ved hovedinnfartsåren til Bergen og er lett tilgjengelig.

Totlandsvegen 2 består av 3000m² utleieareal fordelt på 2 etasjer. Bygget ligger på Midtun like ved hovedveien, med innkjørsel fra Hardangerveien.

Fanaveien 15 består av 1600 m² utleie areal fordelt på 2 etasjer. Bygget ligger like ved hovedvei med Bybanenstopp like utenfor.

Midtunheia 22 består av 4800 m² utleie areal fordelt på 3 næringsbygg i rekke over 2 etasjer.

Midtunheia 20 består av 4700m² utleieareal fordelt på 3 etasjer.

​Nygårdsgaten 4 består av 2000 m² utleie areal fordelt på 5 etasjer, samt 12 hybler i 6 etasje og leilighet på toppen. Bygget huser i dag Apotek 1, Juuhl Blomster samt en del helserelaterte leietakere.​